Jak napisać dobry wniosek i otrzymać dofinansowanie w programie Erasmus +? , 9 grudnia 2021 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

0%
 •  

  Dziękujemy za udział.

  Chcemy poznać Państwa opinię - prosimy o wypełnienie ankiety

   

   

 • 1. Jaką instytucję Pani / Pan reprezentuje?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Skąd dowiedziała się Pani/Pan o kampanii informacyjnej Mazowieckiego Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Proszę ocenić webinarium, w których Pan/i brał/a udział.
  Na skali 1-5, gdzie 1 oznacza, że zostały ocenione bardzo nisko, a 5, że zostały ocenione bardzo wysoko

 • 3. Warsztat "Przegląd wybranych zwycięskich projektów w wiosennym konkursie wniosków w sektorze Edukacja szkolna w ramach Akcji 1 i 2 w programie Erasmus+"

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Dobór tematyki  
  Przydatność informacji  
  Prowadzenie  
  Przekaz informacji  
 • 4. Warsztat "Jak przygotować wniosek i otrzymać dofinansowanie? – z doświadczeń tegorocznych
  zwycięskich wnioskodawców programu"

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Dobór tematyki  
  Przydatność informacji  
  Prowadzenie  
  Przekaz informacji  
 • 5. Warsztat "Gdzie szukać informacji? – rola i wsparcie MSCDN jako Regionalnego Punktu
  Informacyjnego Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu
  Solidarności"

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Dobór tematyki  
  Przydatność informacji  
  Prowadzenie  
  Przekaz informacji  
 • 6. Czy realizowali Państwo projekty edukacyjne ze środków unijnych? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Proszę ocenić swój poziom wiedzy o Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności *

  Na skali 1-5, gdzie 1 oznacza, że zostały ocenione bardzo nisko, a 5, że zostały ocenione bardzo wysoko.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  przed dzisiejszym webinarium  
  po dzisiejszym webinarium  
 • 8. Proszę ocenić swój poziom wiedzy o międzynarodowych programach edukacyjnych

  Na skali 1-5, gdzie 1 oznacza, że zostały ocenione bardzo nisko, a 5, że zostały ocenione bardzo wysoko.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  przed dzisiejszym webinarium  
  po dzisiejszym webinarium  
 • 9. Proszę ocenić poszczególne aspekty organizacyjne webinarium

  Na skali 1-5, gdzie 1 oznacza, że zostały ocenione bardzo nisko, a 5, że zostały ocenione bardzo wysoko.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Komunikacja przed webinarium  
  Materiały promocyjne i edukacyjne  
  Przebieg procesu rejestracji  
  Jakość techniczna dźwięku i obrazu  
 • 10. Proszę zaznaczyć wielkość miejscowości, w której Pan/-i pracuje *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...